Kleinschalig & Persoonlijk


APEKSHA gelooft dat ieder kind het in zich heeft om, als het op een positieve manier gestimuleerd wordt en de kans krijgt om zich professioneel, sociaal en persoonlijk te ontplooien, op zijn of haar manier iets geweldigs te bereiken. Kleine steuntjes in de rug kunnen daarbij een groot verschil maken.


Onderwijs in Sri Lanka is gratis. Toch maken arme gezinnen in het land hier nauwelijks gebruik van – geld voor schoolspullen, kleding en transport is er vaak niet. Bovendien halen ouders hun kinderen vaak voortijdig van school om te werken, net zoals hun ouders met hen deden.


APEKSHA, opgericht door Henny Bouman (foto) na de tsunami in 2004, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gesteund door een toegewijde kring donateurs helpen we talentvolle jongeren uit de stad Galle op weg – financieel, maar ook door hen met raad en daad bij te staan en te bemiddelen bij het vinden van werk in Sri Lanka én daarbuiten.

APEKSHA-oprichter Henny Bouman in 2018 tijdens de APEKSHA Dag, waarbij alle pupillen bij elkaar komen om bij te praten en iets leuks te doen. De foto is gemaakt door Insaf, een van de jongeren.


In samenwerking met de onderwijsautoriteiten in de stad Galle selecteert APEKSHA gemotiveerde en getalenteerde jongeren. Gedurende hun schooltijd en (vroege) professionele loopbaan houden we contact, monitoren we hoe het gaat en vervullen we een klankbordrol wanneer onze pupillen daar behoefte aan hebben. Daarnaast nemen we de totale kosten van dit tienjarige traject, circa 2000 euro per leerling, voor onze rekening.


De Apeksha Community

De eerste groep van vijftien jongeren, die tussen 2007 en 2009 werden gekozen, is inmiddels grotendeels aan het ‘uitvliegen’. Henny bezocht Galle de afgelopen twintig jaar talloze malen en bouwde in die tijd een bijzondere band op met de pupillen, die hij van kinderen zag uitgroeien tot zelfbewuste jonge volwassenen. De meesten van hen zijn inmiddels bezig een opleiding af te ronden of zetten hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de eerste APEKSHA-lichting.


Oud-pupillen als coaches van de nieuwe

Ook vanuit Nederland onderhouden we regelmatig contact met de jongeren. Inmiddels hebben we een nieuwe groep van vier pupillen geselecteerd. Een geweldig gegeven hierbij is dat een aantal enthousiaste pupillen uit de eerste lichting in dit proces een grote rol heeft gespeeld: ze organiseerden – met assistentie van onderwijzers in Galle en in samenspraak met het bestuur in Nederland – zélf het selectieproces en hebben zelf de gesprekken met de nieuwe leerlingen gevoerd. De komende jaren zullen ze een coachingsrol vervullen, waarbij ze regelmatig contact met ons hebben. Zo waarborgen we samen de toekomst van APEKSHA en slaan we vanuit Nederland én in Sri Lanka de handen ineen om jongeren uit Galle een goede start te geven.

V.l.n.r. Navodi, Dilki, Iresha en Imasha van de eerste APEKSHA-lichting in januari 2021.